Không kích được nguồn của Samsung r408

Chuyên Mục: Chuẩn Đoán Lỗi, Khắc Phục Lỗi, Kỹ Thuật Sửa Chữa, Lỗi Laptop

Pan này mình gặp trên máy r408, nhận máy kích nguồn máy ăn dòng 0,18 đo tất cả các nguồn điều đầy dủ chipset, ram cpu điều ok, sờ tay gần chíp cầu nam máy ăn dòng 0,87 nhưng không lên hình, ngồi ngoái một hồi thay con diode 3 chân của mạch rtc kích nguồn máy ăn dòng 0,55—>0,90 thế là chữ SAMSUNG hiện hình

Bài Liên Quan

222

DK kích nguồn nguồn cấp cho IO

DK kích nguồn nguồn cấp cho IO chân 64 3v3,...

ACER-AS-5741ZG-b

Acer 5742G – chạy vga rời lỗi chạy tắt vô định

Acer 5742G – chạy vga rời lỗi chạy tắt vô...